Obvestilo v smislu 13. člena Zakonodajnega dekreta št. 196/03 v povezavi s spletnim mestom www.bm-group.com

  1. Upravljavec obdelave podatkov

To obvestilo je pripravljeno v smislu in na podlagi 13. člena Zakonodajnega dekreta št. 196/2003 o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju »Kodeks«) in se navezuje na obdelavo, ki se izvaja pri uporabi in registraciji na spletni strani www.bm-group.com (v nadaljevanju »spletna stran«). Upravljavec obdelave podatkov (v nadaljevanju »upravljavec«) je družba BM S.p.A. s sedežem na naslovu Via Milano 54/56 – 20089 Rozzano (MI) – ITALIJA, DŠ in ID za DDV: 00925230153.

  1. Namen in način obdelave podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabniki vnesejo ob registraciji na spletni strani, bodo obdelani za naslednje namene:

  1. Za izvedbo registracije, omogočanje dostopa do in uporabe območja, rezerviranega za registrirane uporabnike, v okviru katerega bodo lahko koristili različne ponujene storitve, med katerimi je tudi sistem za konfiguracijo izdelka;
  2. Za izdelavo profila– Za proučevanje navad, pogostosti uporabe ter nagnjenosti k nakupu;
  3. Za trženje – za pošiljanje in/ali predajo komercialnih in promocijskih obvestil, ki vključujejo popuste, olajšave, obvestila o novih storitvah, spodbude, kar bo potekalo preko, ter periodičnih objav, tudi v obliki e-novic.

Podatke bodo ročno in/ali z računalniškimi orodji obdelovali upravljavec, njegovi imenovani in pooblaščeni zaposleni ter v ta namen imenovano osebje, ki bo odgovorno za obdelavo podatkov (v nadaljevanju »odgovorni«), te podatke pa bodo shranjevali v elektronski in/ali, kjer bo potrebno, papirnati obliki. Podatki bodo obdelani ob polnem upoštevanju osnovnih varnostnih ukrepov v smislu 31. člena Zakonodajnega dekreta št. 196/2003, s čimer bo tveganje izgube, uničenja, spreminjanja, dostopa in nepooblaščene obdelave zmanjšano na najnižjo možno raven.

Obvestilo glede obdelave podatkov, ki se izvaja s piškotki, je objavljeno na spletnem mestu, do katerega je mogoče enostavno dostopati prek samih spletnih strani spletnega mesta.

  1. Neobvezna narava privolitve

Privolitev za namene, navedene pod točko 2.a (Registracija za dostop do omejenega območja strani), je neobvezna, vendar je za nadaljevanje samega postopka registracije potrebna, saj brez obdelave podatkov tega postopka ni mogoče izvesti. V primeru morebitne zavrnitve privolitve bo onemogočeno preverjanje identitete osebka, posledično pa bo onemogočena tudi registracija na spletnem mestu. Za namene, navedene pod točkama 2.b in 2.c (Izdelava profila in Trženje), je privolitev neobvezna, vendar v primeru njene zavrnitve oseba ne bo mogla prejemati obvestil, komercialnih ponudb ter individualnih in osebno prilagojenih obvestil, ki bi temeljila na njenih zanimanjih.

  1. Okvir sporočanja podatkov

Do informacij, ki zadevajo uporabnika, bodo lahko dostopali pooblaščeni zaposleni upravljavca za potrebe izvajanja svojih nalog oziroma glede na položaj, ki ga imajo v podjetju, imenovane odgovorne osebe v okviru poslovnih funkcij, povezanih z upravljanjem spletnega mesta, ter tudi druge osebe, katerih storitev se bo upravljavec posluževal v smislu izvajalcev storitev, povezanih z dejavnostjo spletnega mesta, in ki so v ta namen imenovani za odgovorne osebe. Te osebe bodo, natančneje, izvajalci tehnoloških in telematskih storitev, izvajalci logističnih storitev, upravitelji sistemov in plačilnih storitev. Seznam imenovanih odgovornih oseb vključuje tudi začasnega vodjo oddelka za človeške vire, za pridobitev posodobljenega seznama odgovornih oseb pa bo zadoščalo elektronsko sporočilo, ki bo poslano na naslov amministrazione@bm-group.com.

  1. Pravice posameznika

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli pridobi podatek o obstoju ali neobstoju njegovih osebnih podatkov, se seznani z njihovo vsebino in izvorom, z namenom in načinom njihove obdelave, z logičnim sistemom, v primeru obdelave z elektronskimi napravami, ki se uporablja pri tovrstni obdelavi, ter da preveri točnost oziroma zaprosi za dopolnitev, posodobitev ali popravek teh podatkov (poleg vseh ostalih pravic, ki so navedene v 7. členu Zakonodajnega dekreta št. 196/2003). V smislu navedenega člena ima uporabnik pravico zaprositi za, med drugim, izbris, anonimizacijo ali blokado podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, v vsakem primeru pa lahko na osnovi zakonitih razlogov izrazi nasprotovanje njihovi obdelavi. Obdelava osebnih podatkov uporabnika se bo izvajala v skladu in po določilih italijanskega zakona (Zakonod. dekret št. 196/2003). Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice tako, da pošlje ustrezen dopis na naslov družbe BM S.p.A. s sedežem na naslovu Via Milano 54/56 – 20089 Rozzano (MI) – Italija, DŠ in ID za DDV: 00925230153. – Italija oziroma na elektronski naslov amministrazione@bm-group.com.